To access this content fill in:

Aspia väljer konfident för snabb och säker kommunikation

Aspia – Sveriges största byrå inom redovisning, lön och rådgivning med 1 450 anställda som tidigare var en del av PWC Business Services är sedan en tid tillbaka användare och Konfidentkund.

Aspia har en egenutvecklad plattform, myBusiness som hanterar de dagliga huvudflödena för verksamheten. Dock finns det situationer där kundens flöde av olika anledningar inte kan hanteras i myBusiness och då används Konfident som komplement till andra interna lösningar.

Johan Ekblom, CIO Aspia

Valet föll på Hyker och Konfident främst för att lösningen är snabb och enkel att använda. Säkerheten är viktig då Apsia har en förtroendeställning hos sina kunder vilken är viktigt att förvalta. Just därför är kombinationen av enkelheten att använda och den säkra krypteringsteknologin extra viktig.

”Konfident är en lovande produkt och täcker in de flesta behov som små och medelstora byråer har men att det saknas en del funktioner för större organisationer,” säger Johan Ekblom, CIO på Aspia. ”Men Aspia är gärna med och bidrar till att gemensamt arbeta fram en lösning som inte bara tillgodoser Aspias krav utan även behoven hos andra Enterprise-företag i andra branscher.”