To access this content fill in:

Hyker tecknar ramavtal för digital lösning med Srf konsulterna

”Hyker levererar en mycket intressant produkt som vi tror kan skapa stor nytta i redovisnings- och lönebranschen eftersom många av våra medlemsföretag är i behov av en säker digital lösning för att kunna kommunicera och dela dokument med sina kundföretag. Hykers lösning är dessutom oberoende av vilket redovisnings- eller löneprogram man har”, säger Petra Lagnehag Zars, Marknadschef Srf konsulterna.

För att bli en digital byrå behöver man kunna dela och ta emot underlag och rapporter på ett Enkelt, Säkert och Effektivt sätt. Enligt Srf konsulterna finns det efterfrågan från deras medlemmar på en lösning som är säker, kostnadseffektiv och leverantörsneutral.

Hyker och Srf konsulterna har gemensamt tagit fram ett attraktivt ramavtal för medlemmarna och har även avtalat att alla dokument som hanteras i processen kring kvalitetsuppföljningarna sker via Hyker’s tjänst Konfident.

Läs mer om ramavtalet på https://hyker.io/srf