Testbolaget - din enkla ekonomibyrå

Den enkla ekonomibyrån

Vi ser till att redovisningen är i ordning. Därmed brukar också ekonomin vara i ordning. Vi hanterar dagliga rutiner, ser till att löner, skatter och avgifter är korrekta och att de betalas i tid. Vi följer resultatet månadsvis fram till färdigt årsbokslut och kan alltid rapportera om aktuell ställning eller särskilda önskemål, som kassaflöde. I huvudsak arbetar vi med redovisningen på nätet. Vi och våra kunder hanterar färre papper, vi ser samma sak framför oss, alla siffror är dagsaktuella.
 • Upplägg och förenkling av rutiner.
 • Enkel hantering av rapporter för våra kunder
 • Högsta möjliga säkerhet och trygghet för våra kunder genom vår kundportal
 • Lönehantering.
 • Lönebesked mm hanteras enligt GDPR i vår enkla kundportal
 • Löpande administration.
 • Löpande bokföring.
 • Redovisning av skatter, avgifter och moms.
 • Kontakt med myndigheter.
 • Periodrapportering.
 • Uppföljning.
 • Årsbokslut.
 • Deklarationer.
 • Budget.
 • Bolagsbildning.
 • Rådgivning.Vill du veta mer om den enkla kundportalen
(Konfident - the secure workspace by Hyker)?

Kontakta oss med formuläret nedan: