Enklare och säkrare dokumentdelning med Konfident

För oss är säkerheten för våra kunders material superviktig i alla led. I samband med GDPR valde vi Konfident från Hyker som säker arbetsyta för att enkelt och tryggt kunna dela alla typer av rapporter och dokument med våra kunder.
 
Katarina Ekman
VD, Auktoriserad redovisningskonsult
Informationssäkerhet handlar om att ha kontroll över informationen, både var och hur den lagras och till vem den kommuniceras. Det är egentligen inget konstigt, men ofta så blundar man för det trots att man faktiskt riskerar att bryta mot lagar och regler, t.ex. Marknadsmissbruksförordningen eller GDPR.
Anledningen till det är heller inget konstigt. Det handlar ofta om att kunskapen om IT och säkerhet är låg samtidigt som verktygen är svåra, komplexa och dyra att använda. Enkelhet och snabbhet får ofta styra och man väljer högst olämpliga alternativ som t.ex. epost.
Konfident ändrar detta. Baserat på avancerad säkerhetsteknik från SAAB har Hyker Security tagit fram en säker arbetsyta för dokumentdelning som samtidigt är enkel att använda, en kombination som visat sig vara mycket attraktiv bland ekonomi- och redovisningsbyråer. Enkelt för alla användare och inget som behöver installeras. Säker inloggning med BankID.
Exempel på användningsområden:
  • Deklarationer
  • Kontrolluppgifter
  • Årsredovisning
  • Lönehantering
  • Uppgiftslämning
  • Kommentarer/chat
Alla händelser och historik sparas, t.ex. vem som delat ett dokument, vem som kommit åt vad och när det skett, chatthistorik, mm.
Vi sökte efter en trygg och säker lösning för att kunna dela dokument med känsliga personuppgifter med våra kunder. Den skulle även vara lätt att använda för både oss och dom. Med den säkerheten som Hyker / Konfident erbjuder, tydliga mail om uppdaterade mappar och enkelheten att arbeta i tjänsten hittade vi det vi sökte.
 
Anna Halldenius
VD, Auktoriserad redovisningskonsult
Högsta möjliga säkerhetsnivå, som inte märks
Arbetsytan är baserad på Hykers teknologi för kryptering (End to End kryptering). Detta innebär att endast den som skapat dokumentet och den som har rätt att ta del av det kommer att kunna dekryptera (läsa filen). Vi som leverantör kan inte på något sätt läsa informationen bakvägen (som tex hos tjänster som Dropbox) eftersom vi aldrig har tillgång till krypteringsnycklarna.
Det kan låta krångligt, men lugn, användarna behöver aldrig bekymra sig om säkerheten eftersom vår teknologi tar hand om detta utan att göra avkall på användarvänligheten.

KONFIDENT är en tjänst från