Tuesday, September 24, 2019 Demo , Konfident

(This video is in Swedish)

Konfident är enkelt att använda. I denna demo visar vi nedanstående funktioner, och hur enkla de är att utföra.

Denna video är på Svenska

  1. Lägg till/bjud in användare
  2. Begränsa mapptillgång
  3. Ladda upp fil
  4. Begär attest
  5. Skicka säkra meddelanden